Ендокринология и болести на обмяната

Д-р Ваня Грозева
Понеделник 14.00 – 20.00
Вторник – – –
Сряда 14.00 – 20.00
Четвъртък – – –
Петък – – –
Д-р Ангелина Митева
Понеделник – – –
Вторник 14:00 - 20:00
Сряда – – –
Четвъртък 08:00 - 13:30
Петък – – –

 

 • Ехография на щитовидна жлеза
 • Доплерова сонография на съдове на щитовидната жлеза
 • Пункционна биопсия на щитовидната жлеза под ехографски контрол
 • Обучение на болен с ендокринно заболяване
 • Интерпретация на клинико-лабораторни и диагностични функционални тестове на жлезите
 • Преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало
 • Клинично изследване на болен с диабетна невропатия
 • Антропометрична оценка на затлъстяването
 • Интерпретация на резултати от остеодензитометрия
 • Определяне на стойността на кръвната захар с глюкомер
 • Профилактични прегледи на лица с повишен риск от захарен диабет