Ендокринология и болести на обмяната

Д-р Ваня Грозева
Понеделник 14.30 – 17.30
Вторник – – –
Сряда 14.30 – 17.30
Четвъртък – – –
Петък – – –
Д-р Ангелина Митева
Понеделник 08:00 - 15:00
Вторник 14:00 - 20:00
Сряда 08:00 - 15:00
Четвъртък 08:00 - 15:00
Петък 08:00 - 15:00

 

Д-р Надежда Мендизова
Понеделник – – –
Вторник – – –
Сряда – – –
Четвъртък 15:00 - 20:00
Петък 15:00 - 20:00

 

 

 • Ехография на щитовидна жлеза
 • Доплерова сонография на съдове на щитовидната жлеза
 • Пункционна биопсия на щитовидната жлеза под ехографски контрол
 • Обучение на болен с ендокринно заболяване
 • Интерпретация на клинико-лабораторни и диагностични функционални тестове на жлезите
 • Преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало
 • Клинично изследване на болен с диабетна невропатия
 • Антропометрична оценка на затлъстяването
 • Интерпретация на резултати от остеодензитометрия
 • Определяне на стойността на кръвната захар с глюкомер
 • Профилактични прегледи на лица с повишен риск от захарен диабет