Вътрешни болести и Детски болести

Д-р Петър Ходяков

 

на четни дати от 08:00 -13:00 на нечетни от 14:00-19:00

 

Д-р Зорка Цокова
Четни дати

Понеделник, Сряда, Петък -- 08:00 - 12:00

Вторник, Четвъртък            -- 08:00 - 8:45

Нечетни дати

Понеделник, Сряда             -- 14:00 - 18:00

Вторник, Четвъртък            -- 14:00 - 14:45

Петък                                   -- 08:00 - 09:00

д-р Христина Иванова

 

на четни дати от 14:00 -18:00, на нечетни от 08:00-12:00 ч.

 

Д-р Мая Стефанова

 

на четни дати  14:00 - 19:00ч, на нечетни дати 08:00-13:00 ч.

 

 • Д-р Любомир Ал-Хакак

   

  Понеделник -       от 9:00 до 13:00

  Вторник       -       от 9:00 до 13:00

  Сряда           -     от 14:00 до 18:00

  Четвъртък    -     от 14:00 до 18:00

  Петък            -       от 9:00 до 13:00