Кардиология

Д-р Ивайло Цветков
Сряда 08.30 - 12.30
13.00 - 17.30
Д-р Любка Борисова
Понеделник 08.00 - 15.00
Вторник 08.00 - 15.00
Сряда 08.00 - 15.00
Четвъртък 08.00 - 15.00
Петък 08.00 - 15.00
Д-р Виктория Найденова
01 до 10-ти
Вторник, Сряда и Четвъртък 07:30 - 11:00
от 11 до 30 -ти/ 31 - ви
Вторник, Сряда и Четвъртък 16.30 - 20.00
Д-р Любен Гуляшки
Вторник 09:00 - 13:00
13:30 - 19:30

 

Консултации и изследвания

  • оценка на хемодинамични показатели
  • профилактичните прегледи
  • електрокардиограми с разчитане
  • ехокардиография
  • доплерова сонография
  • велоергометрия
  • холтер монитор за непрекъснат 24 -часов ЕКГ запис
  • непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране)