Ортопедия и Травматология

 
Понеделник              – – –
Вторник              – – –
Сряда              – – –
Четвъртък              – – –
Петък              – – –
 Д-р Никола Харисков
Понеделник 15.00 – 20.00
Вторник – – –
Сряда 15.00 – 20.00
Четвъртък – – –
Петък – – –
Доц. Георги Георгиев
Понеделник – – –
Вторник 15.00 – 20.00
Сряда – – –
Четвъртък 15.00 – 20.00
Петък – – –

 

2001 год. - Завършена Гимназия с преподаване на чужди езици (ГПЧЕ), гр. Плевен

2007 год. - Завършено висше образование по медицина в Медицински Университет София

2008-2010 год. – Асистент към Катедрата по анатомия, хистология и ембриология към Медицински Университет – София

2010-2011 год. – Хоноруван асистент към Катедрата по анатомия към Медицински Колеж – София

2013-2015 год. – Хоноруван асистент към Катедрата по анатомия към Медицински Университет – София

2014 – АО Травма курс, Будапеща

2014 – АО Травма на горен крайник, Загреб

2014 – Hаучна и образователна степен „Доктор”по ортопедия и травматология на тема “Клинико-морфологично изследване на гигантоклетъчния тумор на костта”

2010-2015 год. –Специализант към Университетска болница по ортопедия проф. Б. Бойчев, Медицински университет – София, Клиника хирургия на горен крайник, Клиника по Онкоортопедия

2016 – Специалност по ортопедия и травматология
2017 - Гл. асистент към Клиника по ортопедия и травматология, МУ София
2019 - Сертификат хирургия на ръка
2022 – Научна степен „Доктор на науките” по ортопедия и травматология на тема “Нова епилигаментарна теория за оздравителния процес на медиалната колатерална връзка и невъзможността за такъв при предната кръстна връзка на колянната става”
 
  • Диагостична и терапевтична пункция на стави
  • Отстраняване на шини и гипсови превръзки
  • Превръзки
  • Снемане на хирургични конци
  • Репозиция при луксация на става