Ортопедия и Травматология

Д-р Георги Георгиев
Понеделник – – –
Вторник 17.00 – 19.30
Сряда – – –
Четвъртък 17.00 – 19.30
Петък – – –

 

  • Отстраняване на шини и гипсови превръзки
  • Превръзки
  • Снемане на хирургични конци
  • Репозиция при луксация на става
  • Диагостична и терапевтична пункция на стави