Пулмолог
Пулмологhttp://mcmed1.com/img/logo.jpg
РАБОТНО ВРЕМЕ
Специалист Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Д-р Борислав Велев – – – 8:00-13:00 – – – 13:30 - 18:30 – – –


Извършва следните основни диагностично-лечебни медицински дейности:

  • Осъществява диагностика и лечение на общи белодробни болести
  • Осъществява диагностика на професионални белодробни болести (определяне на причинно – следствена връзка между белодробтните болести и вредни фактори от работната, а също - от околната среда)
  • Осъществява лечение на професионални белодробни болести
  • Осъществява интерпретация на данни от задно-предна белодробна рентгенография
  • Осъществява интерпретация на данни от конвенционална и високоразрешима белодробна компютъртомогрофия
  • Осъществява интерпретация на данните от спирометрия, кръвно-газов анализ и други функционални респираторни методи
  • Познава и интерпретира рентгенови находки при пневмокониози с помощта на ILO Международната рентнгенова класификация на пневмокониозите, Женева, 1980
  • Осъществява интерпретация на резултати от хематологични, биохимични, имунологични, цитологични, хистологични,  кожно - алергични и бронхопровокационни тестове
  • Осъществява експертиза (установяване на показания и противопоказания за постъпване на работно място, свързано с вредни фактори от въздуха на работната среда)

Медицински център "МЛАДОСТ МЕД-1" © Всички права запазени