Физиотерапия и Рехабилитация
Диагностика и лечение на затлъстяване и наднормено телесно теглоhttp://mcmed1.com/img/logo.jpg

Диагностика:
1. Определяне типа и степента на затлъстяване
2. Установяване на наличие на съпътстващи ендокринни и сърдечно - съдови заболявания
3. Определяне на степента на сърдечно - съдовия риск
4. Изготвяне на индивидуален диетичен режим и физическа активност, съобразено с хранителните навици и придружаващите заболявания.

Лечение:
1. Изготвяне на индивидуален диетичен режим и физическа активност
2. При необходимост включване в лечението на хранителни добавки
3. Физиотерапевтични програми за подтискане на апетита и третиране на проблемни зони
4. Ефективно медикаментозно лечение на съпътстващите заболявания съвместно със съответните специалисти с метаболитно неактивни медикаменти.

Организация:
Всеки пациент преминава първи преглед - консултация на който се извършва определяне на степентта на затлъстяване и наличието на съпътстващи заболявания. Препоръчително е да се носят предварително извършени изследавния на ПКК, кръвна захар, креатинин, пикочна киселина, креатинин, липиден профил, чернодробни проби. При необходимост му се назначават хормонални изследавния. Получава указания за начина на хранене - общи препоръки и физическа активност. В същият ден може да направи консултация с лекар - физиотерапевт и да се назначат процедури и програма за телесна редукция.
 
В срок от 1 седмица при необходимост от допълнителни изследавния се изготвя индивидуален диетичен режим. Така изработеното съвместно с пациента седмично меню се спазва 4 седмици, след което идва на контролен преглед. Прави се оценка на ефективността на диетата, измерва се теглото и при необходимост се правят корекции в менюто.

Програма бременни:
При установяване на желана бременност обичайно теглото започва да нараства. При всяка млада жена възникват множество въпроси на които тя сама трудно намира верния отговор. Още е в началото на бременността, а теглото бързо започва да се покачва. Може ли една бременна да пази диета?; Вредно ли етова за нейното бебе? С каква скорост е нормално да пълнея? Може ли да се храня здравословно и да се чувстваме добре и аз и бебето без да напълнея?
Отговор на всички тези въпроси и изработване на хранителен режим, съобразен с нуждите и на майката и плода може да получите в Медицински център „Младост Мед 1"

Физиотерапия и Рехабилитацияhttp://mcmed1.com/img/logo.jpg
Физиотерапия и Рехабилитацияhttp://mcmed1.com/img/logo.jpg
Физиотерапия и Рехабилитацияhttp://mcmed1.com/img/logo.jpg
Физиотерапия и Рехабилитацияhttp://mcmed1.com/img/logo.jpg
Физиотерапия и Рехабилитацияhttp://mcmed1.com/img/logo.jpg
Физиотерапия и Рехабилитацияhttp://mcmed1.com/img/logo.jpg

Медицински център "МЛАДОСТ МЕД-1" © Всички права запазени