Ендокринолог – андролог
Ендокринолог – андрологhttp://mcmed1.com/img/logo.jpg
РАБОТНО ВРЕМЕ
Специалист Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
професор  Куманов СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ
 • Ехография на щитовидна жлеза
 • Доплерова сонография на съдове на щитовидната жлеза
 • Пункционна биопсия на щитовидната жлеза под ехографски контрол
 • Обучение на болен с ендокринно заболяване
 • Интерпретация на клинико-лабораторни и диагностични функционални тестове на жлезите
 • Преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало
 • Клинично изследване на болен с диабетна невропатия
 • Антропометрична оценка на затлъстяването
 • Интерпретация на резултати от остеодензитометрия
 • Определяне на стойността на кръвната захар с глюкомер
 • Профилактични прегледи на лица с повишен риск от захарен диабет

Медицински център "МЛАДОСТ МЕД-1" © Всички права запазени